About Us
Leadership
Lian Dawei Chairman
Shen Shungao President
Tang Kun Executive Vice President
Shen Jinlong Chief Engineer
Yang Junfeng Vice President
Lu Guojie Vice President
Zhou Quan Chief Accountant
Xu Genxian Chairman of Labor Union
Bai Haiping Vice President
Zhao Jiazheng Chief Information Officer